Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về Thuế Giá trị gia tăng

426 Lượt xem

25 Download

90.06 KB

Download tài liệu

Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính và và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy đinh hướng dẫn thi hành luật liên quan đến Thuê giá trị gia tăng công ty/ doanh nghiệp