5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 6 tháng năm 2022

5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD trong 6 tháng năm 2022

Post by admin /31/07/2022

Trong 6 tháng năm 2022, có 5 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 57,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Theo TTXVN