7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%

7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,8%

Post by admin /13/08/2022

 7 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo TTXVN