7 tháng năm 2022, FDI đạt trên 15,541 tỷ USD

7 tháng năm 2022, FDI đạt trên 15,541 tỷ USD

Post by admin /08/08/2022

Singapore dẫn đầu các quốc gia có tổng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam lớn nhất với 4,30 tỷ USD, tiếp đó là Hàn Quốc, Đan Mạch, Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo https://www.vietnamplus.vn/