8 tháng qua, Việt Nam thu hút hơn 19 tỷ USD vốn FDI

8 tháng qua, Việt Nam thu hút hơn 19 tỷ USD vốn FDI

Post by admin /06/09/2021

Tính đến ngày 20/8, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 19,12 tỷ USD, bằng 97,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Theo TTXVN