Các bước thành lập công ty/ doanh nghệp

Các bước thành lập công ty/ doanh nghệp

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, cùng những thông tin từ khách hàng yêu cầu

Sau khi tiếp nhận yêu cầu tư vấn viên sẽ giải đáp thắc mắc từ phía khách hàng đồng thời thu thập những thông tin liên quan đến yêu cầu cần mở lập công ty/ doanh nghiệp chuyển về cho bộ phận chuyên xử lý thành lập hồ sơ.

Bước 2: Đối chiếu phía khách hàng có đủ điều kiện thành lập lập công ty/ doanh nghiệp không?

Những thông tin khách hàng được đối chiếu với những điều kiện được phép thành lâp công ty quy định trong Luật doanh nghiệp 2014 nhằm kiểm tra cũng như hỗ trợ bổ xung điều kiện hợp pháp cho bên khách hàng.

Bước 3: Hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập, chuẩn bị những hồ sơ cần hoàn thiện để gửi Cơ quan chức năng

Sau khi chấp nhận và được ủy quyền khách hàng, chuyên viên pháp lý đại diện khách thu thập, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan để chuẩn bị nộp hồ sơ thành lập nên cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 4: Ủy quyền đại diện khách hàng nộp hồ sơ thành lập công ty/ doanh nghiệp nên cơ quan chức năng cấp tương ứng

Đại diện bên Công ty luật Trí Minh được ủy quyền nộp hồ sơ đến cơquan chức năng có trách nhiểm tiếp nhận và xử lý hồ sơ thành lập công ty/ doanh nghiệp cấp tương ứng.

Bước 5: Hỗ trợ khắc và công bố dấu công ty/ doanh nghiệp 

Khắc dấu công ty được diễn ra sau khi có giấy chứng nhận thành lập công ty/ doanh nghiệp gửi về. Theo quy định mới 1//7/2015 công ty/ doanh nghiệp có thể tùy chọn những địa chỉ khắc dấu trên thị trường.

Bước 6: Dịch vụ hỗ trợ khách hàng sau khi có giấy chứng nhận công ty/ doanh nghiệp

Sau khi nhận được chứng nhận thành lập công ty/ doanh nghiệp vẫn còn khá nhiều việc liên quan cần phải thực hiện để công ty/ doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động được, vậy những công việc đó là gì?

1. Tư vấn hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng và đăng ký tài khoản doanh nghiệp

2. Mua chữa ký số hợp pháp cho công ty/ doanh nghiệp

3. Kê khai thuế và các hoạt động thuê giá trị gia tăng của doanh nghiệp

4. Nộp thuế môn bài tại nơi doanh nghiệp đã mở chi nhanh ngân hàng

5. Thiết kế, đặt biển công ty tại trụ sở đã đăng ký

Quay lại