Lao động - Tiền Lương

Lao động nước ngoài có được trợ cấp thôi việc?

Trợ cấp thôi việc là một khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động khi nghỉ việc tại công ty. Vậy lao động nước ngoài khi thôi việc có được hưởng trợ cấp không?

Mức lương khi nghỉ hưu trước tuổi năm 2020 là bao nhiêu?

Tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

 

Tiền lương làm thêm giờ có phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Hầu hết tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Người lao động có thể tăng ca để hy vọng có thêm thu nhập. Tiền lương cũng là một trong những khoản thu phải chịu thuế thu nhập cá nhân. 

Những đối tượng nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân?

Cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú khi có thu nhập chịu thuế thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Vậy các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới nhất theo quy định của pháp luật cụ thể như thế nào?

Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo quy định mới nhất?

Trình tự, thủ tục cắt giảm người phụ thuộc theo quy định mới nhất như thế nào ? Hồ sơ để thực hiện cắt giảm người phụ thuộc như thế nào.