Các mục tiêu phát triển kinh tế chính của Việt Nam trong 5 và 10 năm tới

Các mục tiêu phát triển kinh tế chính của Việt Nam trong 5 và 10 năm tới

Post by admin /21/09/2021

Đại COVID-19 đem đến cho nền kinh tế Việt Nam cả thách thức và cơ hội. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra các mục tiêu phát triển kinh tế chính trong 5 và 10 năm tới dựa trên tình hình thực tế như diễn biến của dịch bệnh, điều kiện sản xuất và hoạt động, triển vọng kinh tế.