Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2022 tăng 1% so với tháng trước

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 2/2022 tăng 1% so với tháng trước

Post by admin /02/03/2022

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2022. Theo đó, CPI tháng 2 tăng 1% so với tháng trước; tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,2% so với tháng 12/2021.

Tháng 2/2022, trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 10 nhóm hóa tăng giá so với tháng trước và 1 nhóm hàng giảm giá. Theo đó, những mặt hàng tăng giá mạnh gồm, giao thông tăng 2,35%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,54%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,92%; giáo dục tăng 0,51%; văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,51%... nhóm hàng hóa giảm giá duy nhất là bưu chính viễn thông, với mức giảm 0,04%.

Tính bình quân 2 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 1,68% so với cùng kỳ năm trước. Nói về những yếu tố làm tăng CPI 2 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê chỉ ra 4 yếu tố, bao gồm: Thứ nhất, giá xăng dầu được điều chỉnh 4 đợt, làm giá xăng A95 tăng 2.990 đồng/lít; giá xăng E5 tăng 2.980 đồng/lít và giá dầu diezen tăng 3.230 đồng/lít. Bình quân 2 tháng, giá xăng dầu trong nước tăng 45,3% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 1,63 điểm phần trăm.

Thứ hai, giá gas trong nước biến động theo giá gas thế giới, bình quân 2 tháng đầu năm, giá gas tăng 18,64% so với cùng kỳ năm trước, góp phần làm CPI chung tăng 0,27 điểm phần trăm. Thứ ba, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở 2 tháng đầu năm tăng 7,77% so với cùng kỳ năm trước do giá xi măng, sắt, thép, cát tăng theo giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, làm CPI chung tăng 0,16 điểm phần trăm. Thứ tư, giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu, và nhu cầu tiêu dùng gạo nếp, gạo tẻ ngon trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao làm cho giá gạo 2 tháng đầu năm tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung tăng 0,04 điểm phần trăm.

Tổng cục Thống kê cũng chỉ rõ, lạm phát cơ bản tháng 2/2022 tăng 0,49% so với tháng trước, tăng 0,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm 2022, lạm phát cơ bản bình quân tăng 0,67% so với bình quân cùng kỳ năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 1,68%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng.

Theo: Congthuong.vn