Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm tăng 74% so với cùng kỳ năm ngoái

Post by admin /27/08/2021

Trong 8 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 575 triệu USD, tăng 74,2% so với cùng kỳ năm 2020.
 

Theo:https://www.vietnamplus.vn/