Đầu tư ra nước ngoài tăng 32,4% trong 9 tháng năm 2021

Đầu tư ra nước ngoài tăng 32,4% trong 9 tháng năm 2021

Post by admin /30/09/2021

Trong 9 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 572,3 triệu USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong 9 tháng năm 2021, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 572,3 triệu USD, tăng 32,4% so với cùng kỳ năm 2020./.
 
Theo TTXVN
https://www.vietnamplus.vn/infographics-dau-tu-ra-nuoc-ngoai-tang-324-trong-9-thang-nam-2021/743446.vnp

Tags: