Giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đã tăng lên đáng kể

Giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đã tăng lên đáng kể

Post by admin /07/08/2021

Trong những năm gần đây, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam đã có sự gia tăng đáng kể. Đến năm 2020 đã tăng lên vị trí thứ 33 trong “100 quốc gia hàng đầu về giá trị thương hiệu toàn cầu” do cơ quan giá trị thương hiệu có thẩm quyền quốc tế Brand Finance công bố.