Hơn 1,5 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Thái Nguyên

Hơn 1,5 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Thái Nguyên

Post by admin /18/07/2022

Với chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn và tích cực vận động đầu tư nước ngoài nên từ đầu năm đến nay có thêm 1,524 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên, nâng tổng số trên địa bàn tỉnh có 172 dự án FDI với vốn đầu tư gần 10,3 tỷ USD.

Đặc biệt khi trở lại trạng thái bình thường mới, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào tỉnh Thái Nguyên có nhiều khởi sắc, từ đầu năm đến nay tỉnh cấp mới và điều chỉnh tăng vốn 15 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 1,5 tỷ USD. Trong đó, cấp mới 5 dự án với tổng số vốn đăng ký 320 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 10 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là hơn 1,2 tỷ USD. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 172 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 10,3 tỷ USD. Bên cạnh đó, giá trị sản xuất công nghiệp từ đầu năm đến nay ước đạt 389 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021; giá trị xuất khẩu đạt 16,8 tỷ USD, tăng 29,9% so với cùng kỳ.