Infographic: Vận tải và du lịch quý I/2021

Infographic: Vận tải và du lịch quý I/2021

Post by admin /13/04/2021

Tính chung quý I/2021, vận tải hành khách đạt 1.012,3 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn:http://thoibaotaichinhvietnam.vn/