Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam

Mỹ trở thành thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam

Post by admin /07/03/2022

Trong hai tháng đầu năm nay, Mỹ đã vượt qua Trung Quốc và trở thành thị trường nhập khẩu nông, lâm, thuỷ sản Việt Nam lớn nhất với giá trị kim ngạch đạt trên 2,3 tỷ USD (chiếm 28,2% thị phần), trong đó nhóm hàng gỗ và sản phẩm gỗ chiếm tới 69,9% tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam tại thị trường này./.

Nguồn: https://vietnamplus.vn/