Năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82%

Năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82%

Post by admin /15/01/2022

Năm 2021, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 4,82% so với năm 2020, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,37%.

Đồ họa: TTXVN