Người xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phải đặt lịch nhập cảnh trực tuyến bằng mã QR

Người xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị phải đặt lịch nhập cảnh trực tuyến bằng mã QR

Post by admin /25/02/2022

Căn cứ văn bản số 419/SYT-NVYD của UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo về những quy định công dân Trung Quốc khi nhập cảnh về nước qua Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, kể từ 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2022, Cửa khẩu Hữu Nghị, Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc thực hiện biện pháp đặt lịch hẹn qua cửa khẩu, yêu cầu tất cả những người nhập cảnh thống nhất sử dụng “Mã QR đặt lịch nhập cảnh mã sức khỏe Quảng Tây” tiến hành đặt lịch hẹn trực tuyến trước, tải lên các giấy tờ còn hiệu lực như giấy tờ lưu trú tại Việt Nam (giấy tờ xuất nhập cảnh, thị thực, giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy chứng minh xét nghiệm Covid-19 âm tính...) để xin cấp “Mã sức khỏe nhập cảnh cửa khẩu Quảng Tây”; xuất trình mã này và xét nghiệm PCR trong 48 giờ (do 8 cơ sở xét nghiệm được Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định cấp) để nhập cảnh theo ngày đặt lịch hẹn. 
  
Mã QR đặt lịch nhập cảnh mã sức khỏe Quảng Tây
 
Danh sách 8 cơ sở xét nghiệm PCR do Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định (kèm theo Công văn số 562/UBND-THNC ngày 23/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn) gồm:
  • Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội);
  • Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC (Hà Nội);
  • Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng (Hải Phòng);
  • Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh);
  • Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (Đà Nẵng);
  • Bệnh viện Thiện Nhân (Đà Nẵng);
  • Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (Lạng Sơn);
  • Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Móng Cái (Quảng Ninh)