Tháng 3/2021: PMI ngành sản xuất của Việt Nam đạt 53,6 điểm

Tháng 3/2021: PMI ngành sản xuất của Việt Nam đạt 53,6 điểm

Post by admin /15/04/2021

Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất của Việt Nam đã tăng lên 53,6 điểm trong tháng 3/2021 so với 51,6 điểm trong tháng trước. Đây được đánh giá là tín hiệu cho thấy lĩnh vực sản xuất trong nước được cải thiện mạnh mẽ.

Theo TTXVN