Tỉnh Quảng Ninh sát cánh cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư

Tỉnh Quảng Ninh sát cánh cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư

Post by admin /05/09/2022

Theo báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, 81,6% doanh nghiệp tư nhân và tất cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Quảng Ninh hài lòng với phản ứng của tỉnh trước khủng hoảng do dịch viêm phổi cấp mới gây ra. Những thành quả trên phần lớn đến từ việc triển khai có hiệu quả công tác hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Quảng Ninh luôn coi trọng và thực hiện có hiệu quả quan điểm “sát cánh cùng doanh nghiệp” và “góp sức tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư”.

Với những kết quả tích cực đạt được trong giai đoạn qua, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) vào năm 2022, tăng chỉ số PCI hàng năm theo năm.

Để đạt mục tiêu này, ngay từ đầu năm, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, các hoạt động, chương trình góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nhất là thúc đẩy phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân và đổi mới sáng tạo. và khởi nghiệp.

Đồng thời, tỉnh đã triển khai quyết liệt công tác cải thiện môi trường đầu tư; tạo môi trường thu nhận nguồn lực bình đẳng cho các thành phần kinh tế và các nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả và tính minh bạch làm cơ sở quan trọng để thu hút các nhà đầu tư và các công ty đa quốc gia.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng đã tổ chức các cuộc gặp gỡ, giao lưu với các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội du lịch tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn hiệu quả hơn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất.

Tỉnh Quảng Ninh đã chủ động thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh, vừa bảo vệ sức khỏe người dân, vừa duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch nhanh chóng hoạt động trở lại.

Năm 2022 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ 2020-2025, Quảng Ninh phấn đấu trở thành tỉnh kiểu mẫu ngày càng giàu đẹp, văn minh, trung tâm phát triển năng động, tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại của vùng Bắc Bộ, quan trọng của quốc gia. sẽ là những cơ hội phát triển mới rất lớn trong quá trình trở thành đầu mối giao thông vận tải và các mục tiêu khác, nhưng cũng sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức.

Vì vậy, trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung đẩy nhanh phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối tổng thể, trong đó tập trung vào hạ tầng giao thông chiến lược, công nghệ thông tin, viễn thông, cảng và dịch vụ cảng, hạ tầng logistics. , hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng đô thị, hạ tầng văn hóa xã hội.

Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh cũng tích cực hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi giá trị; nâng cao vị thế cho các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp…

Quyết tâm chính trị của tỉnh Quảng Ninh, quan điểm “sát cánh cùng doanh nghiệp” và những giải pháp hiệu quả mà tỉnh đang thực hiện chắc chắn sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.