Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu

Post by admin /31/08/2022

Theo báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2021, dù nền kinh tế đối diện với nhiều khó khăn, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức cao (đạt 336,31 tỷ USD, tăng 19% so với năm 2020). Thị trường xuất khẩu của Việt Nam được đa dạng hóa, có 33 thị trường xuất khẩu có kim ngạch trên 1 tỷ USD (tăng 2 thị trường so với năm 2020), 5 thị trường trên 10 tỷ USD và 11 thị trường trên 5 tỷ USD (tăng 3 thị trường so với năm 2020).

Nguồn: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/