WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,5% năm 2022

WB dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7,5% năm 2022

Post by admin /15/08/2022

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng GDP của Việt Nam được dự báo tăng mạnh từ 2,6% trong năm 2021 lên 7,5% trong năm 2022.

 
Theo https://www.vietnamplus.vn/