Xu hướng tích cực trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp 6 tháng năm 2024

Xu hướng tích cực trong hoạt động đăng ký doanh nghiệp 6 tháng năm 2024

Post by admin /05/07/2024

Sáu tháng năm 2024, cả nước có gần 119.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức cao nhất trong giai đoạn 2019-2024 và cao hơn mức trung bình 116.700 doanh nghiệp của cùng kỳ các năm 2022-2024, là giai đoạn phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Nguồn: VietnamPlus