Các loại thuế quan công ty/ doanh nghiệp cần phải nộp

Thuế được hiểu là khoản chi phí giúp cơ quan Nhà nước vận hành phục vụ hoạt động xã hội nói chung và một phần giúp đảm bảo sự vận hành của hệ thống luật pháp giúp tạo môi trường ổn định cho công ty/ doanh nghiệp có thể phát triển.

Thuế được hiểu là khoản chi phí giúp cơ quan Nhà nước vận hành phục vụ hoạt động xã hội nói chung và một phần giúp đảm bảo sự vận hành của hệ thống luật pháp giúp tạo môi trường ổn định cho công ty/ doanh nghiệp có thể phát triển.

Thuế công ty/ doanh nghiệp là khoản ngân sách được quy đinh mà công ty/ doanh nghiệp phải tuân thủ. Các loại thuê doanh nghiệp cần phải nộp sau khi nhận giấy thành lập công ty/ doanh nghiệp bao gồm

 

1. Thuế giá trị gia tăng

Điều 10, Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC. của chính phủ quy định các hàng hóa dịch vụ không nằm trong danh sách miễn giảm thuế đều phải chịu mức thuế 5 - 10% tùy ngành hàng dịch vụ

Doanh nghiệp tiến hành kê khai thuế định kỳ theo tháng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC và quý quy dịnh theo  điểm b khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

2. Phí môn bài

Khoản 1 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định mức đóng lệ phí doanh nghiệp  được quy định như sau

Bậc công ty

Tổng số vốn điều lệ

Mức đóng

1

≥ 10 tỷ

 3 000 000 đ/ năm

2

< 10 tỷ

2 000 000 đ/ năm

3

Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh khác

1 000 000 đ/ năm

 Khoản 1 điểm b Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC quy định thời hạn nộp lệ phí môn bài các công ty/ doanh nghiệp mới thành lập là hạn cuối của thời hạn nộp hồ sơ lệ khai lệ phí môn bài

3. Thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thu thuế cá nhân chiết khấu từ lương của những nhân viên thuộc diện không miễn thuế và bắt buộc phải kê khai và nộp số tiền thuế thu nhập cá nhân đó.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế X  Thuế suất. Trong đó:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - Các khoản giảm trừ

= [Tổng thu nhập – các khoản được miễn thuế] – [11.000.000 + (4.400.000 x Số người phụ thuộc) + các khoản bảo hiểm bắt buộc (nếu có) + bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp (nếu có) + đóng quỹ hưu trí tự nguyện (nếu có) + các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo] 

Như vậy, khi đã nâng mức giảm trừ gia cảnh tăng từ 9 lên 11 triệu đồng/tháng đối với cá nhân người nộp thuế, tăng từ 3,6 triệu lên 4,4 triệu đồng/tháng đối với mỗi người phụ thuộc, trong trường hợp thu nhập của cá nhân dưới 11 triệu đồng thì chắc chắn sẽ không phải đóng thuế TNCN.

4. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty doanh nghiệp phải nộp thuế theo quy định,  Số thuế phải nộp được tính toán dựa trên kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp được tính dựa theo công thức:

 Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Đối với oanh nghiệp có quý phát triển phục vụ lĩnh vực công nghệ sẽ tính theo công thức:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KHCN) x thuế suất thuế TNDN

5. Một số loại thuế liên quan khác mà công ty/ doanh nghiệp phải nộp

Thuế tài nguyên: Thuế đóng với mục đích cải tạo môi trường, xử lý các chất thải độc hại nếu doanh nghiệp có hoạt động xả nước thải ra môi trường

Thuế xuất nhập khẩu: Doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu sẽ phải chịu thêm thuế xuất khẩu cho sản phẩm công ty 

 

Quay lại