Hưng Yên điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 23 dự án

Hưng Yên điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 23 dự án

Post by admin /26/08/2022

Đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng 434 dự án (gồm 246 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 188 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm khoảng 88% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực.

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 15 dự án và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 23 dự án, với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm khoảng 234 triệu USD và khoảng 2.089 tỷ đồng.

Tính riêng trong tháng 7, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 4 dự án và điều chỉnh tăng vốn cho 2 dự án án; với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm là 225 tỷ đồng và khoảng 40 triệu đô la Mỹ.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên thời gian qua đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; thường xuyên nắm bắt tình hình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp; tiếp nhận và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhìn chung, các dự án trong các khu công nghiệp có tiến độ triển khai nhanh, đảm bảo theo tiến độ đã đăng ký và hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Đến nay, tổng số dự án đầu tư đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp khoảng 434 dự án (gồm 246  dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 188 dự án có vốn đầu tư trong nước), chiếm khoảng 88% tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực. Tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khoảng 76.000 lao động.

Trong tháng 7, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trong tỉnh cũng đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 67 ha. Tính từ đầu năm đến nay, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tại Hưng Yên đã thực hiện chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 354 ha; trong đó Khu công nghiệp Sạch (143,08 ha) cơ bản đã hoàn thành chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân. Đồng thời, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp tiếp tục hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích 64 ha.

Cũng trong tháng 7, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với 4 dự án đầu tư trong khu công nghiệp; cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho 1 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp; kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với 7 dự án đầu tư trong khu công nghiệp. Đồng thời, tiếp nhận, thụ lý 8 lượt hồ sơ đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh và 1 lượt hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.

Trong tháng 8, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp tục đôn đốc, hỗ trợ các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp trên phần diện tích đất đã đến bù giải phóng mặt bằng, cho thuê. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và thực thi công vụ gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính.

Theo Vietnammoi.vn